Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Studio Marie

Družstevní 1712/45 Velké Meziříčí 594 01

Batelková IČO 45486522    Klímová  IČO 64274012   Homolová IČO  74643461  Lukášková IČO 74104471

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www.studio-marie.eu, v provozovně Studio Marie -Družstevní 1712/45 Velké Meziříčí a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů .

Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem (masáže, terapie, kosmetika, pedikúra, manikúra, PMU 

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, sms) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby studia nevyužít.

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nebo zprávou, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření.

Pokud Vaši návštěvu opakovaně tj. dvakrát a více nezrušíte s dostatečným předstihem bude Vám účtováno 50% objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemám možnost obsadit místo jiným klientem. Pokud nedojdete 2x na sjednaný termín, už pro Vás nebude další termín akceptován.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním, bude vaše ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření , v čase na který je objednán.

Dárkový poukaz, permanentka

Má-li zákazník dárkový poukaz, či permanentku na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný, návštěva na permanentku bude dodatečně odečtena. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz I permanentku lze vyčerpat pouze po dobu jejich platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu I permanentce. Dárkový poukaz I permanentka je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky. Permanentku je nutné vždy předložit k odečtení služby. Pokud dojde ke ztrátě poukazu, či permanentkou ,nelze požadovat náhradu.

Platbu dárkovým poukazem či permanentkou je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření

b) zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy

d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsme plátci DPH.

Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2019

Děkuji za respektování obchodních podmínek studia Marie.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Studio Marie Družstevní 1712/ 45 Velké Meziříčí 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!